ยกระดับวัฒนธรรม พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เห็นแนวโน้มในเพลงและวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานระหว่างประเทศที่เริ่มขยายตัว อย่างเด่นที่สุดคือการปรากฎของ K-POP หรือเพลงป็อปเกาหลีที่ได้รับความนิยมสากล และกำลังมีอีกแนวโน้มที่ K-POP เริ่มขึ้นในไทย

กระแสของ T-POP

อุตสาหกรรมเพลงไทยที่เติมโตอย่างก้าวกระโดด กับโอกาสที่ T-Pop จะไปเขย่าโลกเหมือนญี่ปุ่น-เกาหลี ผ่านศิลปิน และค่ายเพลงหน้าใหม่ที่สร้างผลงานดีต่อเนื่อง
T-POP หรือ Thai Pop คือการรวมตัวของศิลปินไทยที่มีอิทธิพลจากเพลงและวัฒนธรรมไทยเพื่อสร้างผลงานเพลงที่สะท้อนถึงความเป็นไทย แต่ยังสามารถสื่อสารไปยังวัฒนธรรมสากลได้ แนวดนตรีนี้มีจุดเริ่มต้นที่แนวดนตรีป็อบ แต่สร้างภาพลักษณ์ของตัวเองผ่านการผสมผสานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย

แนวทางของเพลงป็อป

แนวทางนี้เกิดจากการที่ศิลปินและผู้ผลิตเพลงไทยต้องการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของไทยในเพลงป็อปเพื่อให้คนทั่วโลกสามารถเข้าใจและรักษาความเป็นไทยได้ ด้วยวิธีนี้ T-POP ไม่เพียงแค่สร้างเพลงที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับไทย แต่ยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายไปยังส่วนต่างๆ ของโลก
ซึ่งจุดแข็งของไทย คือ “ความหลากหลายทางดนตรี” จากวัฒนธรรมหลากหลายที่ผสมผสานกันทั้งในระดับพื้นถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับสากล ในปีที่ผ่านวงการดนตรีอิสระของไทย มีศิลปินไทยหลายวงได้ออกไปทัวร์คอนเสิร์ตในระดับเอเชียและระดับโลกมากมาย
อย่างเช่น Paradise Molam Bangkok International Band, Phum viphurit และวง BNK48 เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ป T-POP ที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทย วงนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก AKB48 วงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากญี่ปุ่น เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว และยังสามารถส่งต่อวัฒนธรรมไทยให้ทั่วโลกได้เห็น
ความสำเร็จของ T-POP ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม และภาษา ซึ่งสร้างสรรค์ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและการสื่อสารแบบใหม่ ผ่านการนำจุดเด่นเรื่อง ความหลากหลายทางดนตรี ที่ผสานเสียงเพลงระดับท้องถิ่น และสากลเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี
T-POP ยังเป็นสื่อที่สร้างความเชื่อมต่อและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมไทยเข้ากับวัฒนธรรมอื่นๆ โดยตลอด การรวมวัฒนธรรมของเราเองไปยังกระแสโลกภาพนี้จะส่งเสริมให้วัฒนธรรมไทยถูกเข้าใจและรับรู้ได้มากขึ้น

สรุป

ปัจจุบัน T-POP ยังคงเป็นกระแสในโลกโชเชียลอยู่ และความนิยมขยายไปเป็นวงกว้าง แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ มีความเชื่อว่า T-POP จะสามารถก้าวไปได้ไกล เพราะจากกระแสตอบรับและความสนใจ T-POP ของคนรุ่นใหม่ที่มากขึ้น
และในอนาคต แนวดนตรี T-POP น่าจะขยายตัวและทำให้วัฒนธรรมไทยรู้จักและรับรู้ในวงกว้าง โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน นั่นคือ การสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างแรงสั่นสะเทือนที่สุดในวงการดนตรีโลก

Related Posts