การซื้อบ้านเป็นการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิต เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการลงทุนทางการเงินในระยะยาว และความสามารถในการชำระ รวมถึงเพื่อนบ้าน ความสงบสุขในชีวิตประจำวัน ดังนั้นเราควรพิจารณาด้วยความรอบคอบ การจัดการที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถซื้อบ้านได้อย่างมั่นใจและไม่เผชิญกับปัญหาในระยะยาว

ตรวจสอบงบประมาณ

เป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำธุรกรรมได้โดยไม่ประสบปัญหาทางการเงินในระยะยาว โดยตั้งงบประมาณที่พร้อมจ่ายสำหรับบ้านและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ค่าซ่อมแซม ภาษี และค่าส่วนกลาง โดยพิจารณาจาก

 • รายรับต่อเดือน นับรวมทั้งหมดที่คุณและครอบครัวมี รวมถึงเงินเดือน รายได้จากการลงทุน หรือรายได้เสริมอื่น ๆ
 • ตรวจสอบรายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นประจำทุกเดือน เช่น ค่าเช่า ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทาง ค่าอาหาร
 • คำนวณจำนวนเงินที่ต้องการใช้เป็นเงินดาวน์ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 • ควรมีเงินสำรองฉุกเฉิน เช่น ค่าซ่อมแซมฉุกเฉิน หรือเมื่อต้องการเงินสดอย่างเร่งด่วน
 • หากต้องการกู้เงิน ควรศึกษาว่าสามารถผ่อนชำระเงินกู้ได้เท่าไรในแต่ละเดือน โดยอย่าให้เกิน 30-40% ของรายรับ
 • คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงในรายรับหรือรายจ่ายในอนาคต หากมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การเปลี่ยนงาน ค่าใช้จ่ายจากการมีบุตร
 • รับคำปรึกษากับที่ปรึกษาการเงินเพื่อเข้าใจแนวทางในการจัดการงบประมาณในการซื้อบ้าน

การเลือกตำแหน่งที่ตั้ง

เกี่ยวข้องกับประโยชน์ในด้านการใช้ชีวิต ความปลอดภัย และการเดินทาง

 • ความสะดวกในการเดินทาง การตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ทำงาน หรือสถานีรถไฟฟ้า
 • สิ่งอำนวยความสะดวก มีโรงพยาบาล โรงเรียน ธนาคาร และร้านค้าใกล้เคียง
 • สำรวจความปลอดภัยของพื้นที่ ความถี่ในการเกิดอาชญากรรม
 • ศึกษาแผนการพัฒนาของเขตหรือพื้นที่ดังกล่าวในอนาคต อาจมีการก่อสร้างใหม่หรือมีแผนการขยายทางเข้า-ออก
 • สภาพแวดล้อม ความสะอาด มีพื้นที่สีเขียวหรือไม่ ระบบการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอย
 • ปัญหาที่อาจเกิด เช่น น้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก เสียงจากการจราจรหรือเสียงรบกวนอื่น ๆ
 • ควรสอบถามเพื่อนบ้านหรือชุมชนในพื้นที่เกี่ยวกับข้อมูลและประสบการณ์การอยู่อาศัย
 • ตรวจสอบราคาทรัพย์สินในพื้นที่เพื่อเปรียบเทียบว่าราคาที่จะจ่ายเหมาะสมหรือไม่

ข้อควรศึกษาเพิ่มเติม

 • ตรวจสอบคุณภาพของบ้าน เช่น วัสดุก่อสร้าง การออกแบบ และความปลอดภัย
 • ตรวจสอบข้อมูลและประวัติของผู้ขาย
 • ใช้บริการของผู้ประเมินอสังหาริมทรัพย์เพื่อตรวจสอบราคาจริงของบ้าน
 • หากต้องการกู้เงิน ควรศึกษาและเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการกู้จากหลายแห่ง
 • ตรวจสอบเอกสารที่ดิน ตรวจสอบเอกสารที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน นส.3 นส.3ก. เพื่อยืนยันสิทธิ์ในที่ดิน
 • ควรหารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องอสังหาริมทรัพย์ หรือที่ปรึกษากู้ยืม ก่อนตัดสินใจ

สรุป

การตัดสินใจซื้อบ้านมีผลกระทบในระยะยาวต่อชีวิตและการเงินของคุณ จึงควรใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบและวิเคราะห์อย่างละเอียด รวมถึงใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาให้เป็นประโยชน์ เพื่อสามารถเลือกซื้อบ้านที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด