การลงทุนในพันธบัตรเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนที่มองหาเสถียรภาพและความปลอดภัย ซึ่งพันธบัตรเป็นหนี้เงินยืมที่ออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรเอกชน เมื่อนักลงทุนซื้อพันธบัตร จะเทียบเท่ากับให้กับผู้ออกพันธบัตรยืมเงิน และในการแลกเปลี่ยนจะได้รับดอกเบี้ยจากการยืมเงินนั้น

ประเภทของพันธบัตร

เมื่อพิจารณาการลงทุนในพันธบัตร ควรศึกษาและเข้าใจลักษณะเฉพาะของแต่ละประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงที่สามารถรับได้

ลงทุนพันธบัตรรัฐบาล

ออกโดยรัฐบาลเพื่อหาเงินสำหรับการใช้จ่ายต่าง ๆ หรือเพื่อจัดสรรงบประมาณประเทศ

พันธบัตรองค์กร

เป็นวิธีระดมเงินของบริษัทจากตลาดทุน เพื่อหาเงินทุนสำหรับการขยายกิจการ หรือชำระหนี้

พันธบัตรทางการเงิน

ออกโดยรัฐหรือหน่วยราชการท้องถิ่น เพื่อระดมเงินสำหรับพัฒนาโครงการหรือการใช้จ่ายของรัฐ

พันธบัตรเงินทุน

พันธบัตรที่สามารถแปลงเป็นหุ้นของบริษัทที่ออกหุ้นได้

พันธบัตรที่มีสิทธิเติมเต็ม

ให้สิทธิ์ในการไถ่ถอนพันธบัตรก่อนกำหนดแก่ผู้ออกพันธบัตร

พันธบัตรทอง

มีความเกี่ยวข้องกับราคาทอง ส่วนมากออกโดยรัฐบาลบางประเทศเพื่อระดมเงินสำหรับการจัดการทอง

พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยแปลงเปลี่ยน

อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรนี้จะแปลงเปลี่ยนตามตัวชี้วัดเฉพาะ เช่น LIBOR

ข้อดีของการลงทุน

 • เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างปลอดภัย เมื่อเทียบกับการลงทุนในตลาดหุ้น
 • รายได้เสถียร รับดอกเบี้ยเป็นระยะ ๆ ตามเงื่อนไขของพันธบัตร
 • มีหลากหลายระยะเวลา ตั้งแต่ระยะสั้นถึงระยะยาว นักลงทุนสามารถเลือกตามความต้องการได้
 • สามารถซื้อขายพันธบัตรได้ในตลาดทุน ทำให้นักลงทุนสามารถแปลงเป็นเงินสดได้เมื่อต้องการ
 • พันธบัตรที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ สามารถช่วยปกป้องการสูญเสียจากเงินเฟ้อ
 • มีหลายประเภท ตั้งแต่พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรองค์กร ไปจนถึงพันธบัตรที่มีลักษณะพิเศษ เช่น พันธบัตรเงินทุน เป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่หลากหลาย

ข้อควรระวัง

 • เมื่ออัตราดอกเบี้ยทั่วไปในตลาดมีการเปลี่ยนแปลง มันอาจมีผลต่อราคาพันธบัตร
 • ถ้าองค์กรผู้ออกพันธบัตรล้มละลาย นักลงทุนอาจไม่ได้รับเงินกลับ
 • พันธบัตรระยะยาวจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยมากกว่าพันธบัตรระยะสั้น
 • เมื่อต้องการขายพันธบัตรก่อนกำหนด ราคาที่ได้อาจต่ำกว่าราคาซื้อ
 • สำหรับพันธบัตรที่ซื้อจากประเทศต่าง ๆ อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินสามารถส่งผลกระทบต่อการผลของการลงทุน
 • ถ้าอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ นักลงทุนอาจสูญเสียมูลค่าจริงของการลงทุน
 • สำหรับพันธบัตรที่มีสิทธิ์เติมเต็ม ผู้ออกพันธบัตรสามารถไถ่ถอนพันธบัตรก่อนกำหนด ทำให้นักลงทุนสูญเสียโอกาสในการได้รับดอกเบี้ยระยะยาว
 • พันธบัตรบางประเภทอาจมีเงื่อนไขหรือลักษณะพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อการผลของการลงทุน

สรุป

การลงทุนในพันธบัตร นักลงทุนจะได้รับดอกเบี้ยเป็นระยะ แต่ยังคงต้องให้ความสำคัญกับความเสี่ยง การศึกษาและวิเคราะห์ทางการเงินของผู้ออกพันธบัตรเป็นสิ่งที่จำเป็น การตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรควรพิจารณาความเสี่ยงต่าง ๆ และควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อมูล วิเคราะห์ และรับคำแนะนำเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน